aktion:koloni

-ett konstprojekt i koloniträdgårdarna i Sibbarp 12 augusti - 27 augusti 2000


Medverkande:
Brett Bloom & Nance Klehm
Ingrid Book & Carina Hedén
Lene Desmentik
Christina Erman-Widerberg &
Martin Widerberg

Per Gustafsson
Lena Ignestam
Malin Lobell & Anne Pira
Marit Lindberg
Christel Lundberg
Henrik Menné
Robert Moreau
N55
Annelie Nilssonaktion:koloni
är en kombination av konst, odling och aktivitet, och en möjlighet att ur konstnärlig synvinkel definiera ett socialt rum, det rum som kolonilottsområdena bildar.

Utgångspunkten för projektet är ett möte mellan Per Gustavsson, Lena Ignestam och Christel Lundberg. Vi möttes under arbetet med en filmproduktion på PennFilm Studio i Malmö. Per hade redan en kolonilott på Sibbarpsområdet, så vi andra arrenderade också snart varsin. Lotterna är 150 kvadratmeter, och man har ingen tillåtelse att bygga något hus, syftet är odling. Vi fann en plats, undanskymd och unik för Malmö, med människor i olika åldrar och samhällsklasser, som kommit dit med ett gemensamt syfte :att odla och ta hand om ett stycke jord. Denna för allmänheten så gömda plats, gränsandet mellan storstad och landsbygd, har nu även genom brobygget aktualiserats. Sommaren -98 började vi prata om att presentera ett samtidskonstprojekt på området. Området är hotat, liksom många andra kolonilottsområden när staden expanderar. För just Sibbarps kolonilottsområde finns det långtgående planer på lyxbebyggelse, och som ett led i projektet la vi ut protestlistor och information i INFO-banken (som fanns pĆ utställningen).

Året därpå bjöds konstnärer in. Relationen till odlandet och dess utvidgade aspekter var grundidén. Aktiviteterna varierade i och med att varje deltagare utformade sitt eget uttryck för detta, t.ex. skulptur, videoinstallation, foto, performance, textmaterial, visualisering av olika grödor, historisk och dagsaktuell aspekt av att inneha en kolonilott, m.m. Genom dessa olika arrangemang ska projektet kunna vidga sig och visa sin potential, där personen, omgivningen och ämnet ska smälta samman och förflytta gränslinjen mellan konst och aktivitet. Förhållandet individen/kollektivet är en annan aspekt. De flesta av verken relaterar till platsen, och den specifika situation som finns där.

Det är en utställning som vänder sig både till en publik som är intresserad av samtidskonst , och den som är intresserad av odling. Just gränslandet mellan kultur och natur tror vi intresserar många. Olika aktiviteter ingick också i projektet, t.ex. cykelturer runt om i Malmös koloniområden.Förutom själva konsten la vi stor tonvikt på kolonirörelsens historiska och sociala roll i samhället. Kolonirörelsen har nästan genomgående varit en väldigt tydlig spegel av samhällsutvecklingen i övrigt, och genom att knyta samman detta med konst skapas en intressant kombination. De samhällspolitiska aspekterna av kolonirörelsen och dess historiska betydelse har oftast glömts bort, och det är märkvärdigt tyst om denna "folkrörelse" - genom att då visa ett projekt med samtidskonst i detta område fokuserade vi på koloniområdena.


Organiserat av Per Gustafsson, Lena Ignestam och Christel Lundberg
För info: 040 - 23 17 04, 040 - 97 62 18, 040 - 12 17 06


Cykelutflykt till Malmös koloniområden den 7:e maj.

Studiebesök på Nordiska Genbanken

Läs och Länktips

Lenins återkomst