Publikation(28)
Folkrace

Astrid Göransson
En familj i Kvidinge fick klagomål från sin granne. Det gällde en “ful” bil som stod på tomten. Jag hade tittat på bilen många gånger när jag åkt förbi. Bilen var svart, handmålad, med gula meddelanden
-jag är en bil men jag har en berättelse.
Det syntes, den var vacker…

Av bilägaren fick jag veta.
Bilen är en folkrace-bil och hon är racerförare. Bilen kör hon bara på inhägnade banor. Folkrace kör man för det är kul!
Nu har jag besökt flera folkrace-tävlingar, tittat på många vackra bilar, mött racerförare, som berättat om sina race.

Lite av detta får du se i detta nummer av Publikation.


Här är folkraceutskottets målsättning för folkrace:

- Att möjliggöra deltagande för alla med intresse för motorsport.

- Att tävlingsbestämmelser och tekniska regler ska skapa möjlighet för deltagarna att tävla under lika förhållande och med en rimlig ekonomisk insats.

- Att hålla arrangemangen på en sådan kostnadsnivå att alla kan utöva, arrangera eller bese tävlingarna.

- Att ej arrangera någon form av rikstäckande mästerskap i folkrace.

- För de tävlande undviks överdriven trimning och därmed ökade kostnader, genom ett anbudsförfarande, som innebär att alla bilar som deltager är till försäljning till ett fastställt pris, 4 500:- (2002).

http://www.algonet.se/~resskarl/index.htm

Jag är överväldigad av den vänlighet jag bemötts med, trots att jag inte har en gnutta motorintresse. Astrid Göransson


A family in Kvidinge got a complaint from their neighbour. It was about an “ugly“ car parked on their lot. I had noticed the car many times as I had passed. The car was black, painted by hand, with yellow message on it.
-I am a car but I have a story.
It was obvious, it was beautiful….
From the owner of the car I understood that it’s a folkrace- car and that she is it’s driver. She only drives the car in special fenced tracks.
You do drive folkrace because it’s fun!
I have now visited many competitions in folkrace, watched a lot of beautiful cars, met racers telling me about their races.

Some of this, you will see in this issue of publication.

Here are the goals in folkracing, presented by the committee of folkracing:

-To makes it possible for everyone with an interest in motoring to participate.

-To make rules and regulations in a way that creates equal possibilities, and with reasonable economical sacrifices.

-To keep all arrangements under a certain economical level so that everybody can be a part of them.

-To not arranges any kind of international champion in folkracing.

-The contents are encouraged not to adjust their engines to avoid increased costs, through a tendering, which means that all participating cars are for sale. The price is set at 4.500 kronor. (2002)

http://www.algonet.se/~resskarl/index.htm

I am overwhelmed by the kindness I have met in the races, considering my total lack of interest in engines/motoring. Astrid Göransson

in swedish

28 sidor/28 pages
Pris/prize: 60 SEK

Quantity