Lena Mattsson
Född 1966 i Kungshamn, bosatt i Malmö

Lena Mattsson arbetar i huvudsak med video, foto och performance, under de senaste åren har hon gjort flera utställningar och performanceframträdande både i Sverige och utomlands. Tex separat utställningen ”A Small Fairytale ”på Malmö Konsthall 2001-2002. 1999 visade hon video installationen ”The Secret Room” på Stedelijk Museum i Amsterdam.
Det är med små medel man förändrar samhället, säger Lena Mattsson i en intervju. Med denna ambition rör hon sig i sina videoinstallationer från det aggressiva, sexuellt utmanande, via ett starkt socialt engagemang, till det sublimt poetiska. Lena Mattsson är ursprungligen målare hon placerar sig själv i en klassisk målar tradition och ser fortfarande sig själv i den rollen när hon producerar sina videoverk, i vilka hon vill väva samman liv och konst. Under senare år har hon särskilt uppmärksammats för att hon belyser och ifrågasätter sociala missförhållanden, sprickor och motsättningar i vårt samhälle. Hon har problematiserat och på ett tydligt och provokativt sätt visat hur denna samhällsutveckling drabbar vissa människor. Lena deltar själv aktivt i flera av dessa verk som är laddade med en stark identifikation samtidigt som de refererar till egna erfarenheter.


Lena Mattsson Born 1966 in Kungshamn, Lives in Malmö

Lena Mattsson Works primarily with video, photography and performance. In recent years she has appeared in number of exhibitions and performance both in Sweden and abroad. Tex the solo exhibition “A small Fairytale” at Malmö Konsthall 2001-2002. Society is changed by small measures, Lena Mattsson remarked in a interview. It is with this aspiration, that she approaches her performance and video installations, from the aggressively, sexually challenging, via a strong social engagement, to the subtly poetic. Initially a painter trained in a classic tradition, Mattsson still identifies with this profile, even in her video art, where she tries to weave together life and art. In recent years, Mattsson has received particular attention for highlighting and questioning injustices, deficiencies, and discord in society. In her art, she has problemized and shown, in a clear and provocative manner, how these societal developments affect certain people.
Mattsson actively participates in several of these works, which are fraught with strong identification with the affected persons as well as references to her own personal experiences.