Publikation(80)
Anteckningar om arkivet och delar av samlingarna

Per Engström

"Anteckningar om arkivet och delar av samlingarna" är en text + en dagbok i collageform. I motsats till de flesta arkiv och samlingar har dessa inget allmänintresse, utöver det som möjligen kan röra sig om att förstå vad som skapar ordning i kaos. Man gör inga avtryck, men man samlar på dem. Ett biobesök här, en ostbutik där. Det är beständigt.


28 sidor/28 pages
Pris/prize: 60 SEK
Quantity