Publikation(81)
En publikation (81) om Grannar

Petter Lawenius“En publikation (81) om Grannar” är en samling tecknade berättelser baserade på mina egna och några vänners erfarenheter av grannar.

“En publikation (81) om Grannar” is a collection of illustrated stories based on my own and some of my friends experiences of neighbours.

32 sidor/32 pages
Pris/prize: 60 SEK

Quantity