Publikation(7)
SOV GOTT

Lisa Strömbeck
25 % av jordens befolkning lider då och då av insomnia; svårigheter med att slappna av och somna.
Sömn är livsviktigt för att våra nervsystem ska fungera. Sömnen reparerar också olika skador som kroppen hela tiden utsätts för, på grund av stress, förorening, UV-ljus etc.

25% of the population on earth suffers from insomnia; difficulty to relax and fall asleep. Sleep is necessary to keep our nervous systems working . Sleep also repairs different damages that is constantly done to our bodies, due to stress, pollution, uv-light etc.

In swedish

Pris/prize: 25 SEK

Quantity