Artist/konstnär: Åsa-Maria Bengtsson
Titel: the absence of conversation
Edition/Upplaga: 50
CD-rom interfoliated in a bound book, a conversation-dictionary from 1929./CD-rom interfolierad i en inbunden bok, ett konversationslexikon från 1929.
Prize/pris: 400 sek
The CD contains five short quicktime-movies, reflections about the attempts/need to communicate in our time.

CD:n innehåller fem korta quicktimefilmer, betraktelser över vår tids försök/behov av att komunicera.
Quantity