Artist/konstnär: Maria Hellström
Titel: About our minor everyday concerns/ Allegori över vardagslivets små bekymmer
Screenprint on nylon fabric with plastic core, 2mm thickness./Screentryck på kraftig konstfiberväv med plastkärna (tjocklek 2mm)
Edition/Upplaga: 5
Prize/pris: 500 sek

The image is maually manipulated in the sense that certain parts have been cut out and replaced. The image profile is also cut out of the material, wich result in a more object-like expression.

Verket består av ett sceentryck där motivet är utskuret ur materialet; d.v.s bakgrund saknas. Den tvådimensionella bilden antar därför en objektskarraktär. Bilden har dessutom genomgått vissa fysiska manipulationer, på så sätt att vissa bitar av bilden har skurits ut, flyttats eller roterats.
Quantity