Artist/konstnär: Peter Minorsson
Titel: Greenhouse 3 am
CD-audio
Edition/Upplaga:
Prize/pris: 150 sek

Five short soundpieces on nightly positionings./Fem korta ljudstycken runt temat nattliga lägesbeskrivningar.
Quantity