Artist/konstnär: Cecilia Sering
Titel: En berättelse om Klara
Book/bok, 19x15 cm, 10 pages/sidor
Edition/Upplaga: 25
Prize/pris: 200 sek

En berättelse om Klara ("A Story about Klara") consists of fragments which altogether, or separately, draw a picture of the meeting with Klara. One, ten, or more interlaced stories are woven together. (Text only in swedish).

"En berättelse om Klara" är en berättelse i fragment som tillsammans eller var för sig tecknar en bild av mötet med Klara.
En, tio eller flera eventuellt sammanfallande historier vävs in i varandra.
Quantity