Artist/konstnär: Jone Kvie

Title/titel:Lamp no:2/ Lampa nr:2

Cheramic tile, handcasted bricks in guiloform and flickerflame./Kakelplatta, handgjutna byggstenar, guiloform och flickerflame.

The object shall be seen as a luminous sculpture and should not be mistaken for a lamp./Objektet ska betraktas som en lysande skulptur och får ej förväxlas med en lampa.

Edition/Upplaga: 5

Prize/pris: 500 SEKQuantity