Mats Eriksson

Born 1967, lives and works in Malmö, Sweden./Född 1967, bor och arbetar i Malmö.

His last tree exhibitions/Hans tre senaste utställningar:
Galleri Ping Pong, Malmö (S), 1999.
Senario, Elverket Stockholm (S), 1998.
Start, Stockholm (S), 1998.