Artist/konstnär: Pfelder

Title/titel: Stempel

Rubber stamp with the letters: Stempel./Gummistämpel med ordet: Stempel.


Edition/Upplaga: 20

Prize/pris: 200 SEK


Quantity