Finns det något som har ett bestämt läge och saknar avgränsning?