"Linné hade ju råkat begå misstaget att tro att stenarna växte, i samma bemärkelse som växter och djur. När han i "Systema Naturae" tar upp naturens tre riken börjar han med stenriket — stenarna växer säger han. Växterna växer och lever, och djuren växer, lever och känner. Hur felaktig denna uppfattning av stenarnas natur än var, och hur ödesdiger den än var för Linnés anseende, så är det inte många som reagerar om jag använder uttrycket " naturens tre riken" och "stenriket" har en viss allmän förankring även utanför jullekarnas värld.
Hans Krook, Angår oss Linne?