Publikation ( )
 

 
Home
Publikation(1-90...)
Publikation(pages)
Art organizations
Art and space
book x 3
Contact us
 
OCH/Satelliten

OCH/Satelliten är en förkortning av Orchid Community House och Satellitskolan, ett samarbete mellan konstnär Nilsmagnus Sköld, Konstfrämjandet, Lärarutbildningen i
Malmö och Rosengårdsskolans Satellitskola under 2005.

OCH är ett ekolog-estetiskt projekt med utgångspunkt
från växten orkidé och syftar till att öka kunskaperna i samspelet mellan ekologi och estetik.

Hela åk 8 som alla hjälpt till att dokumentera OCH-projektet i nian genom att filma,
fotografera och skriva blogg. Bilder, filmer och texter finns på http://www.satelliten.se/omoch1.htm

Källa:
http://smok.se/documents/28174_kulturslutrapport.pdf
http://satelliten.se) <http://satelliten.se%29>
 
Get a Free PDF Reader

Get Firefox

Loading