Publikation ( )
 

 
Home
Publikation(1-90...)
Publikation(pages)
Art organizations
Art and space
book x 3
Contact us
 
Maria Finn info

Mina arbeten kretsar om hur normer utifrån styr oss som människor. I tidiga verk rörde sig mina arbeten om mode, och om representation av respektive kön i medier. I senare verk har detta intima rum bytts ut mot det större rummet som omger oss, urbana landskap. När dessa rum konstrueras bestäms också hur de skall användas och jag försöker belysa hur detta påverkar oss. Formellt arbetar jag med foto och teckning som jag kombinerar för att ge bägge medier ny potential. Jag utger också en liten tidskrift, Plum Velvet, som regel med ett par års mellanrum, där jag inviterar andra till att bidra. De första två numren, (1996 0ch 1999), rörde sig om mode, nr 3 (2003), handlade om mjuka urbana landskap, parker.Image

 
Get a Free PDF Reader

Get Firefox

Loading