Publikation ( )
 

 
Home
Publikation(1-90...)
Publikation(pages)
Art organizations
Art and space
book x 3
Contact us
 
Lena Séraphin infowww.llogistics.org

cv 

Studier
1996-97 Goldsmiths´ College, University of London, MA in Fine Art
1995-98 Konstindustriella högskolan, Magisterexamen i bildkonst

Separatutställningar        
2005 Galleri Heino, Helsingfors
2004 Amos Andersons konstmuseum, Helsingfors
2002 Galleri Leena Kuumola,  Helsingfors
2002 Imorgon klockan 22.20,  offenligt verk för SOK  Helsingfors 
2001 Come Back and Back,  Glogalleriet  Helsingfors stads, konstmuseum
2000 Kom du ensam? Stiftelsen för kulturstadsåret i Helsingfors och Muu

Grupputställningar
2004 View, Helsinki
2003 Tomorrow ´s News, Gallery 101 Ottawa Canada
2003 Virasto, Titanik Åbo
2003 Billboard, Köpenhamn och Malmö
2003 Casino Royal,  Moskva
2002 Urban Tales, Tammerfors
2002 Mediavariations, Lothringen 13  München
2002 Glaspalatset,  Helsingfors
2002 Enoncé des circonstance, Centre culturel de rencontre  Lyon 
2001 Polarflex, Aroma Media Group  Berlin
2001 networkingproject.com,  Seoul  Korea
2001 Friends of Mine,  Muu galleriet  Helsingfors
2001 Insider Trading,  The Mandeville Hotel  London
2000 Invasive Properties Sali Gia Gallery  London
2000 Mix with Me, med Pär Broman och Lisa Prior Konstakuten Stockholm
1999 ´Call Me I´m Home´,  Kabelfabrikens Galleri  Helsingfors
1999 BOXing,  Myrbackahuset
Screenings
2003 Rev Finlande, Batofar, Paris, Nordicliveart Göteborg och Galleri ID:I Stockholm,
Simrishamn Film Festival samt Konstingeniörerna, Malmö konsthall

Stipendier
2003 Stiftelsen Alfred Kordelin, Helsingors stad, Statens projektstipendium, Nylands konstkommission, Statens bildkonstkommission/resestipendium, Oscar Öflunds stiftelse, Konstsamfundet 2002 Stina Krooks stiftelse, Svenska kulturfonden arbetsstipendium, NIFCA 2001 Finska Kulturfonden arbetsstipendium, Föreningen Konstsamfundet, FRAME 2000 Centralkommissionen för konst

Residenser
NIFCA/IASPIS Stockholm Sverige 2002, Centre culturel de rencontre, Couvent de la Tourette  Lyon Frankrike 2001, Stiftelsen för visuell konst i Förenta Staterna New York 1999

Verksamhet som kurator
2005 Text,hadnling Muu galleriet och stadsrummei I Helsingfors
2002 Paintings for Finland  Alexander Vinogradov & Vladimir Dubossarsky 2002 Muu galleriet
2002 Kilowatt Dynasty  Saskia Olde Wolbers 2002  Konsthallens studio Helsingfors 
2001 Paintings for England  Vinogradov & Dubossarsky  2001 Vilma Gold Gallery London
Medlem i utställningsnämnden, Finska konstnärers 107. utställning, Konsthallen Hfrs

Scenografi
Projekt 3 Hangö 10. teatervecka 2001
Kvinnan som slagfält av Matei Visniec på Mini scenen, Svenska teatern 2002
Medlemskap   Llogistics   Målarförbundet   AV arkki   MUU   SARV             
Verk i Pro Artibus, SOK, Finska Konstföreningens och Finska statens samlingar
Undervisar
vid Yrkeshögskolan Arcada, Yrkesskolan Prakticum samt Konstindustriella högskolan

Free lance skribent för Hufvudstadsbladet / kulturredaktionen
 
Bibliografi
(valo)kuva 5-6/97, Arttu 1/98, Helsingin sanomat (HS) 21/ 1 99,  a-n magazine October / 2000, Hufvudstadsbladet(Hbl) 25/11 00, HS 18/1 01, Hbl 20/1 01, Flash Art March/April 2001, HS 19/1 02, HS 22/02 02, HS 4/5 2002, Süddeutsche Zeitung 18/7 02, Hbl 9/11 02, Labmagazine 04, Svenska Dagbladet 9/7 04Image
 
 
Get a Free PDF Reader

Get Firefox

Loading