Publikation ( )
 

 
Home
Publikation(1-90...)
Publikation(pages)
Art organizations
Art and space
book x 3
Contact us
 
Maria G Svensson

Bilderna i projektet är fristående bearbetningar av målningar i glas och akryl.

Jag har valt några ”plana skulpturer” för detta projekt och har fotograferat arbeten jag annars presenterar i form av installationer. Här vill jag visa bilder gjorda speciellt för detta media och låta dem återskapas i ny tappning. I mitt arbete utnyttjar jag slumpens effekter som en metod.

Searchwords: glas, akryl, Konsthögskolan, Stockholm, skulpturer, installationer, ockuperade, ljus , ljud, biograf


About Maria G Svensson


Download:
Maria G Svenssons pages
Screenpdf 856 Kb
Printpdf 2,1 Mb

Sid 1. Badförbud.
Sid 2. Fenix.
Sid 3. Vindägg.
Sid 4. Mittiprick.
Sid 5. Blodsocker.
Sid 6. Kluven.
Sid 7. Bakom ljuset.
Sid 8. Uppstod.
Sid 9. Kvarstod.


Image 
Get a Free PDF Reader

Get Firefox

Loading