Publikation ( )
  Hem arrow bok x 3 arrow Susann Rönnertz och Charlotte Walentin

 
Hem
Publikation(1-90...)
Publikation(pages)
Konstorganisationer
Konst och utrymme
bok x 3
Kontakta oss
 
Susann Rönnertz och Charlotte Walentin

Den svarta boken • linjelagren • är ett samarbete mellan Charlotte Walentin och Susann Rönnertz, konstnärer, bosatta i Malmö. Två bildserier som skiljer sig i tillvägagångssätt och innehåll, men med gemensamma beröringspunkter som tusch på papper och transformation. Följande skribenter bjöds in att fritt förhålla sig till varsin bild; Leif Holmstrand, Boel Gerell, Hanna Nordenhök, Pär Thörn, Per Engström, Kristina Lundblad, Hannu Sarenström och Fred Andersson. Redaktör Yrr Jónasdóttir.Förord
Charlotte Walentin sitter hemma framför TV:n med en tunn svart tuschpenna i handen, framför sig har hon ett papper i ungefär samma storlek som TV-skärmen. Samtidigt som hon tittar på filmen tecknar hon det hon ser, en bild i ständig rörelse. Ibland urskiljer vi något som kan vara figurer och miljöer. Hur bilden formas beror på kamerarörelser, rytm, klipp, filmens längd och konstnärens närvaro. Det är en högst personlig tolkning av en berättelse där tid och rum har reducerats till en färg och en begränsad tvådimensionell yta. Först var det långfilmer sen blev det TV-serier, hela säsonger. Mycket svärta i teckningen betyder många händelser, som utspelar sig över en lång tid. Det är ett maniskt tålmodigt tecknande. Hon hinner knappt låta pennan röra vid pappret innan bilden har förändrats och en ny bild tar över. Tunna svarta streck brer ut sig som ett myller över den vita ytan. Filmen tar slut, pennan läggs åt sidan.


Image

Samtidigt i en annan del av staden.

Susann Rönnertz står i ateljén; framför henne finns ett vitt papper och några väl utvalda växter som hon med omsorg har plockat. Det är vanligt förekommande växter i såväl den svenska naturen som i stadsmiljön. Alla är giftiga och har använts inom trolldom och medicinering. Processen är rituell. Långa promenader fulla av tankar och intryck. Sökande efter magiska platser och plockande av växter. Långsamt och reflekterande. I ateljén: koncentration, hon tar en växt och likt en pensel doppas den i flytande tusch. Växten suger åt sig den svarta färgen. Med full kraft piskas tuschet in i pappret. Växtdelar flyger åt alla håll och lämnar avtryck på pappret. Tuschet får inte torka innan bilden är klar. Det är fart och energi likt en explosion i universum.


Image

Svart tusch på vitt papper som bildar ett abstrakt mönster. Titlarna är konkreta, de berättar precis vilken film som tecknats eller vilken växt som använts. Så långt är Rönnertz och Walentins bilder lika. Men utseende, innehåll och metod är vitt skilda. Fast i båda fallen finns det en transformation från något som existerar och via konstnärens hand förvandlas till svärta på det vita pappret. Tid och process är lika viktigt som titlarna.

Vi var lite nyfikna.

Vad väcker dessa abstrakta bilder för associationer och frågeställningar? Är det bilden eller titeln som sätter igång processen? Vi bad några skribenter att välja en teckning och skriva om den. Formen lämnades fri. Den enda regeln de fick att förhålla sig till var längden på texten. Vi ville höra olika röster och formuleringar av tankar och idéer. Därför valde vi skribenter med olika profession och bakgrund. Här hörs akademiker, konstkritiker, författare, poeter och konstnärer – med intresset för konst som gemensam nämnare.

Det är många spännande ingångar från vitt skilda håll till Rönnertz och Walentins teckningar.

Ýrr Jónasdóttir
 
Get a Free PDF Reader

Get Firefox

Loading