Publikation ( )
  Hem arrow bok x 3 arrow bok x 3

 
Hem
Publikation(1-90...)
Publikation(pages)
Konstorganisationer
Konst och utrymme
bok x 3
Kontakta oss
 
bok x 3

Image

Bilder från bokrelease på Malmö Konsthall 9 april 2008.

Utgångspunkten för bok x 3 är hur en dialog mellan två aktörer kan fungera i förhållande till boken som medium. Vi ville dessutom undersöka hur ett samarbete under en längre tid kan gestalta sig.

Tre konstnärer bjöds in, vilka i sin tur fick välja varsin
samarbetspartner. Ett år senare skulle materialet till en bok vara färdigt.

I premisserna ingick det att inlagorna skulle printas med vår egen utrustning. Böckerna skulle dessutom ha samma format, sidantal och papper, men olika färger på omslag, för- och eftersättsblad och tre olika präglingar på ryggen. Alltså tre böcker i samma format, men med olika utseende och innehåll.

GGG&G

av Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans

HÄR
av Viktor Kopp och Niklas Söderberg

• linjelagren •
av Charlotte Walentin och Susann Rönnertz
 
Get a Free PDF Reader

Get Firefox

Loading