Publikation ( )
  Hem

 
Hem
Publikation(1-90...)
Publikation(pages)
Konstorganisationer
Konst och utrymme
bok x 3
Kontakta oss
 
Välkommen


PUBLIKATION( ) ARKIV 2001 - 2009

Mars 2009
Kärnor av Gunilla Falck, en Publikation( ) i serien Konst och utrymmen. Läs mer

Vykort av Lisbeth Grägg, en Publikation( ) i serien Konst och utrymmen, finns på Konstfrämjandet i Malmö.
Läs mer

December 2008
Har du alla dina själv och dina bromsar? - att teckna porträtt på Päronskogen, en Publikation( ) i serien Konst och utrymmen av Marianne Andersson och Anna Bokström. Läs mer

romanticism, fine-art education, professionalization,

creative-class, authenticity, commerce…

Sommaren 2007 skrev konstnärerna Kirsten Forkert och Patrik Aarnivaara artikeln 'Professionalizing the romantic, or, learning to behave like an artist'. En resonerande text och ett försök att skapa en bild och frågor kring konstkultur och konstutbildning i Sverige av idag. Utgångspunkten är etiketten 'nyromantik' som förekommit i svenska medier under senare år i relation till samlingsutställningar på större svenska konstinstitutioner.  Trots många försök har konstnärerna sedan artikeln skrevs inte fått artikeln publicerad i någon svensk tidskrift inriktad på konst- och samhällsdebatt. Publikation( ) gör härmed artikeln tillgänglig. Artikeln är skriven på engelska.

Läs 'Professionalizing the romantic, or, learning to behave like an artist'

Utgångspunkten för bok x 3 är hur en dialog mellan två aktörer kan fungera i förhållande till boken som medium. Vi ville dessutom undersöka hur ett samarbete under en längre tid kan gestalta sig.

Tre konstnärer bjöds in, vilka i sin tur fick välja varsin
samarbetspartner. Ett år senare skulle materialet till en bok vara färdigt. Läs mer


Konst och utrymme
är en serie med  intervjuer, publikationer och artiklar som speglar konstnärers uppdrag utanför konstinstitutioner.

Konst och utrymme inom visionära storsatsningar 

New Horizon tour av Unni Gjertsen
Regional inveckling av Cecilia Sterner och Magnus Ottertun
Intervju med Lisbeth Grägg
Intervju med Marianne Andersson and Anna Bookström
Reflektion, om det konstnärliga projektet Läke-Konst  Publikation( ) av Susanne Lindblad och Nilsmagnus Sköld

Publikation( ) konst organisationer
Candyland, Cirkulationscentralen, Tidskriften Fabrik, Rostrum, ak28, Bastard, FAS, Fiery Comet, Galleri Box, ID:I, IKK, Tegen 2 och Verkligheten
Läs mer

Bear, zoo, food, still life, Unheimlich Göteborg,  H.P.Lovecraft, costume,
drawings, mortadella, luchtje, beans, visions, consensus common sense, installation, drawing, man, men, agreement…

En sökbar samling med konst. Teckningar, målningar, fotografier, texter, serieteckningar, skisser och manus i A4-format kan inte bara ses på datorskärmen utan också skrivas ut och bilda olika personliga samlingar. Från början bjöds tolv konstnärer in. De fick i sin tur bjuda in vars två konstnärer. Sedan bjöd dessa konstnärer in ytterligare konstnärer…

Publikation(pages)

Publikation( )

Publikation(1-90…) är en serie skrifter på 91 nummer som skapats under åren 2001- 2003 av konstnärer, filmare, serietecknare, författare, kulturskribenter m fl. Hela skriftserien bildar ett slags kulturellt tidsdokument eller ett arkiv med simultana bilder och berättelser om vår tid
Publikation(1-90…)

Publikation( ) drivs av konstnärerna Susann Rönnertz och Annelie Nilsson via kulturföreningen roll on med stöd från Framtidens kultur och Region Skåne. Projektet avslutas 31 januari 2008.


Image


Image


Image


Image


 
Get a Free PDF Reader

Get Firefox

Loading