Publikation ( )
 

 
Hem
Publikation(1-90...)
Publikation(pages)
Konstorganisationer
Konst och utrymme
bok x 3
Kontakta oss
 
Christer Engström

Samförståndspartiet
Back in 1995 Olof Olsson and I launched Samförståndspartiet. We wanted to investigate the important Swedish 20th century concept of consensus  (samförstånd). The most fundamental thought for Samförståndspartiet is that we need more of common sense and outstretched hands.

Sökord: Samförstånd, överenskommelse, politik, konsensus, utsträckta händer, Saltsjöbadsandan 


Om Christer Engström


Ladda hem
Samförståndspartiet
Skärmversion 800 Kb
Utskriftsversion 2,4 MbImage

 
Get a Free PDF Reader

Get Firefox

Loading