Publikation ( )
 

 
Hem
Publikation(1-90...)
Publikation(pages)
Konstorganisationer
Konst och utrymme
bok x 3
Kontakta oss
 
Ellika Sjöstrand

Domestic
Videon har sin utgångspunkt i utanförskap, känslan av att inte riktigt höra till eller kunna delta i de skeenden som pågår utanför den privata sfären. Isoleringen som en trygghet men samtidigt ett gissel som förhindrar delaktighet. Dokumenten som visas här är en serie stillbilder från videon

Sökord: Konst,  videokonst, animation, gul,  nya media, texter  


Om Ellika Sjöstrand


Ladda hem
Domestic
Skärmversion 380 Kb
Utskriftsversion 380 Kb
Image

 
Get a Free PDF Reader

Get Firefox

Loading