Publikation ( )
 

 
Hem
Publikation(1-90...)
Publikation(pages)
Konstorganisationer
Konst och utrymme
bok x 3
Kontakta oss
 
Liselott Johansson

Kung, ur installationen "Vad är en man?"
Jag har valt att visa ett urval av teckningar tagna ur installationen med titeln "Vad är en man?". Installationen består av en stor mängd teckningar som alla föreställer män. Teckningarna är uppsatta på en vägg med en avgränsande skärm framför. Arbetet med verket har haft undersökande karaktär.

Sökord: installation, teckning, man, män, undersökning, Liselott Johansson, konst, fotografi, blick, forskning, kung 


Om Liselott Johansson


Ladda hem
Kung, ur installationen "Vad är en man?"
Skärmversion 168 Kb
Utskriftsversion 596 KbImage

 
Get a Free PDF Reader

Get Firefox

Loading