Publikation ( )
 

 
Hem
Publikation(1-90...)
Publikation(pages)
Konstorganisationer
Konst och utrymme
bok x 3
Kontakta oss
 
storsatsningar


Konst och utrymmen inom visionära storsatsningar

Bland konstnärskollegorna finns några som är eller har varit knutna till SKISS (Samtidskonstnärer i samtidssamhället) och KIIN (Kreativ idékonsult inom Näringslivet). Vad händer utifrån konstnärens perspektiv? Jag bestämmer mig för att involvera konstnärer som jag känner till att presentera arbeten och erfarenheter från SKISS och KIIN i publikationsform. Publikationerna är kopplade till intervjuer som är gjorda av mig eller kortare introduktionstexter. 

Om du som läsare har kommentarer eller frågor kontakta gärna Publikation( ) på info (at) rollon.net.
Redaktör Annelie Nilsson


Kärnor Publikation( ) av Gunilla Falck

New Horizon Tour Publikation( ) av Unni Gjertsen

Regional invecklingsledning Publikation( ) av Magnus Ottertun och Cecilia Sterner

Reflektion, om det konstnärliga projektet Läke-Konst
  Publikation( ) av Susanne Lindblad och Nilsmagnus Sköld

Intervju med Lisbeth Grägg.

Intervju och Publikation( ) Har du alla dina själv och dina bromsar? - att teckna porträtt på Päronskogen av Marianne Andersson och Anna Bookström

Skånes Konstförening 15 december 
Get a Free PDF Reader

Get Firefox

Loading