Publikation ( )
 

 
Hem
Publikation(1-90...)
Publikation(pages)
Konstorganisationer
Konst och utrymme
bok x 3
Kontakta oss
 
Unni Gjertsen


Ladda ned New Horizon Tour 1 Mb
Engelsk text

Workshop 6/9 - 1/11 2002
Reflecting on integration in Malmö
Koncept: Konstnär Unni Gjertsen
Deltagare: Avdelningen för Strategisk utveckling i Malmö.

Kreativ idékonsult i Näringslivet* var en ettårig utbildning på Folkuniversitetet i Malmö i början av 2000-talet. Utbildningen syftade till att koppla samman konst och företagande genom att fortbilda kulturarbetare till entreprenörer och konsulter inom näringslivet. På kursen utvecklade deltagarna som var dansare, konstnärer, musiker, skådespelare, författare, ljustekniker och designers egna projekt.

Konstnär Unni Gjertsen som var en av deltagarna arbetade fram en idé om Humanoria Shopping som innebar att skapa ‘skräddarsydda’ workshops om olika ämnen som  företag önskar fortbilda sig inom eller utveckla i sin verksamhet. Förslag till workshops utvecklades genom studier av ett företag genom till exempel dess verksamhetsberättelser, aktuella visionära dokument och genom diskussioner med ledningen.
 
Malmö stad visade intresse för Humanoria Shopping i samband med utvecklingen av en ny visionsplan för integration. Workshop New Horizon Tour utvecklades specifikt för Malmö stad och blev Unni Gjertsens första realiserade uppdrag inom hennes projekt Humanoria Shopping.

Workshop New Horizon Tour genomfördes hösten 2002 för Avdelningen för Strategisk utveckling inom Malmö stad. Gruppen som bestod av fyra deltagare förutom Unni vistades på utvalda platser i Malmö och Köpenhamn under fem utspridda dagar under hösten.  Genom att  läsa och diskutera texter av sociologer och filosofer och en tidigare rapport om ämnet som Malmö stad producerat 1996 var tanken att synliggöra personliga värderingar relaterat till ämnet integration.

Denna visuella presentation av New Horizon tour ger en inblick i förberedelserna inför ett visionärt dokument och en framtida handlingsplan för integration i en svensk kommun.

____

Noter:
*Kursen arrangerades 2001/2002 av Folkuniversitetet i Malmö och Dansk Musiker Forbund i Köpenhamn och finansierades på den svenska sidan av EFS-rådet och
Arbetsförmedlingen Kultur i Malmö. ESF-rådet är förvaltningsmyndighet för Europeiska socialfonden, EU:s viktigaste finansiella redskap för att främja sysselsättning och stimulera tillväxt i medlemsländerna. Image


 
Get a Free PDF Reader

Get Firefox

Loading