Publikation ( )
 

 
Hem
Publikation(1-90...)
Publikation(pages)
Konstorganisationer
Konst och utrymme
bok x 3
Kontakta oss
 
Magnus Ottertun och Cecilia Sterner

Ladda ned Regional invecklingsledning 2,7 Mb

Cecilia Sterner och Magnus Ottertun arbetade under våren 2007 som konstnärer inom Skiss Skåne enheten för Regional Utveckling inom Region Skåne. På denna arbetsplats arbetar kommunikatörer, omvärldsbevakare, utvecklare, statistiker, samordnare, samhällsplanerare, demografer och strateger med utvecklingsfrågor inom Skåne*.     

Konstnärerna sökte själva upp enheten för Regional Utveckling i Kristianstad inför deras Skiss projekt. De fick omedelbar respons av strateg Gunne Arnesson Lövgren som kom att bli deras kontaktperson.

Att vara observatörer på olika möten om Skånes framtid genererade ofta idéer till konstnärernas arbete. Fokus för deras arbeten utgick ofta från människors individuella erfarenheter bakåt i tiden och upplevelser i nuet. De olika professionerna på arbetsplatsen arbetar med framtidsfrågor.

Arbetsmetoden från konstnärernas sida kan beskrivas som interna aktioner menade att skapa direkta reaktioner hos personalen. Gunne Arnesson Lövgren har undersökt vilka reaktioner konstnärerna skapade på arbetsplatsen. Detta kommer hon att kommentera vid ett Skiss Skåne seminarium i september.

Följande korta exempel ger en bild av några interna aktioner på arbetsplatsen. I publikationen finns utförligare presentationer.

Strateger i chefsposition kunde plötsligt få frågan från konstnärerna om de ville teckna en abstrakt bild av framtiden på några sekunder efter en informell presentation av ett viktigt dokument om Skånes framtid.

Okommenterade bilder på konstverk dök regelbundet upp i personalens e-post från konstnärerna vilka aldrig väckte några frågor direkt riktade till konstnärerna från personalen.

Som personal fick man möjlighet att medverka i en tillfällig berättargrupp ledd av konstnärerna. Denna grupp organiserades av konstnärerna efter att de medverkat på ett möte om integration i en annan kommun som delvis byggde på kommuninnevånarnas egna berättelser. I den tillfälliga berättargruppen bidrog personalen på arbetsplatsen med sina berättelser.  

Ibland kunde personalen och ibland också besökare på arbetsplatsen bli konfronterade med tillfälliga installationer byggda av konstnärerna. 

Ett arbete av konstnärerna som konkret kommer att användas av Region Skåne är en annonskampanj för att öka gräsrotsnivån i regionfrågan. Konstnärerna skapade en kontaktannons samt en sida på Spray date för Region Skåne.   

En konsekvens av Skiss projektet för konstnärerna är inbjudan till en workshop på Kristianstads högskola på folkhälsopedagog-utbildningen under hösten. De ska dessutom medverka med reflektioner kring Ansvarskommitténs utvärdering i samband med ett möte mellan Region Skåne och Region Västra Götaland.
 


Image

 
Get a Free PDF Reader

Get Firefox

Loading