Publikation ( )
 

 
Hem
Publikation(1-90...)
Publikation(pages)
Konstorganisationer
Konst och utrymme
bok x 3
Kontakta oss
 
Konstorganisationer

Rostrum

Galleri Rostrum i Malmö är ett konstnärsdrivet projekt, där navet är ett galleri för samtidskonst. Varje år visas ca tio utställningar i 3-veckorsperioder, av vilka åtta är med inbjudna konstnärer och två med Rostrums egna
medlemmar. Vidare sker ca åtta Art After Work-event per år och en fönsterutställning under sommaruppehållet.

Utställningarna håller en hög kvalitet, visar en komplementär bredd och ger ett starkt och positivt gensvar hos besökare och media. Målsättningen är att visa en intressant blandning av både yngre och mer
etablerade konstnärer. Utställarna kommer från hela Sverige, övriga Europa och även Kanada.

Artist-2-Artist är ett utbytesprojekt mellan Rostrum och
internationella konstnärsgrupper. Utbytet är av experimentell och social karaktär och resulterat i utställningar, workshops och performance. Rostrum har besökt bl.a. Paris, Berlin och Amsterdam

Rostrum startade 1985 och har hela tiden drivits av 20-25 konstnärer. Verksamheten förändras och förnyas på ett dynamiskt sätt, beroende på vem som är aktiv. Formellt är Rostrum organiserat som en ideell förening med oavlönat arbete i styrelse och i olika arbetsgrupper. Alla medlemmarnas ansvarar för utställningsverksamheten och hjälps åt att hålla galleriet öppet fem dagar i veckan.

Ladda ned Publikation( ) av Rostrum
sida för sida skärmversion 3,3 MB

Ladda ned Publikation( ) av Rostrum som
utskrivbara uppslag 11 MB


Läs mer om
RostrumImage
 
Get a Free PDF Reader

Get Firefox

Loading