Publikation ( )
 

 
Hem
Publikation(1-90...)
Publikation(pages)
Konstorganisationer
Konst och utrymme
bok x 3
Kontakta oss
 
rum och möten infogat - Päronskogen II


Infogat i efterhand av AN

Ert arbete som konstnärer inom Skissprojektet på Päronskogens vårdboende intresserar mig på flera sätt. Intentionen med denna text är i första hand att spegla era erfarenheter men jag kan inte bortse ifrån mina egna erfarenheter av arbete inom vården. På många sätt känner jag inte igen mig inom vården när jag efter tio år åter möter äldreomsorgen som personal. Det fungerar på många sätt annorlunda nu än för tio år sedan. Med risk för att följande beskrivning blir generell och ospecifik.

Vård- och omsorgsverksamheten är nu mer marknadsliknande jämfört med då jag arbetade senast inom vården. Från många håll erkänner man idag att det finns för lite resurser men att ‘allt inte hänger på ekonomiska reurser’. Jag upplever att dagens förändringsarbete inom vård och omsorg är inriktat mot att förändra personalens bemötande, inspirera till mer positivt tänkande, tydliggöra profiler, konkretisera och tydliggöra arbetsuppgifter och ansvar, definiera målsättning för verksamheten etc. I förändringsarbetet används ibland coacher och kulturarbetare, jag har även läst om designers och arkitekter som har uppdrag eller forskar inom detta fält. Kanske ska man se Skiss i detta sammanhang?

Om man ser höstens vård- och omsorgsdagar (intern inspirationsmässa för vårdpersonal) i Malmö som ett exempel på ‘tendens’ är ‘bemötande’ temat och teater en del av programmet. Positivt tänkande, att inspirera i vardagen, kreativt tänkande är exempel på ‘ämnen’ som är aktuella.  
 
Get a Free PDF Reader

Get Firefox

Loading