Publikation ( )
 

 
Hem
Publikation(1-90...)
Publikation(pages)
Konstorganisationer
Konst och utrymme
bok x 3
Kontakta oss
 
rum och konsekvens - Päronskogen


AN
Vilka konkreta konsekvenser har Skiss projektet haft för er som konstnärer? Har ni fått några uppdrag inom till exempel Konst i vården?

MA
Vi har än så länge inte fått några ytterligare uppdrag. Det kanske kommer.
Vi har en inplanerad utställning på Konstfrämjandet nästa år och så utställningen på Päronskogens vårdboende i oktober. 

AN
Vilken konsekvenser tror ni att ert arbete haft för Päronskogens vårdboende/Malmö stad?

AB och MA
Att de förstår att det går att utnyttja konstnärer på nya sätt och i sammanhang som man inte tänkt sig.
Pengabrist inom offentlig sektor är ett problem, som du har nämnt så avskedas aktiveringsbiträden. 

Det är självklart att man samarbetar med musiker på vårdboenden. Kanske det kan bli på liknande sätt med konstnärer? Det var en trubadur som kom regelbundet till Päronskogen.

AB
Hyra in en konstnär under en period. T ex att göra utställningar. Vernissage t ex, det blir en samling med anhöriga, boende osv. Sådana saker skulle man kunna göra, det blir speciellt. Som på skolor, då man visar upp vad man gjort.

MA
Personalen har hört andra saker om och från de boende som de inte tidigare har hört. Det har kommit fram då forskarna talat med personalen. Det är säkert en väldigt marginell skillnad på denna korta tid. Projektet har lidit av för kort tid. Samtalen med personalen fördjupades på senare tid. Vi kunde bli väldigt berörda.


MA
Vi började läsa högt för de boende. Det var svårare att närma sig de boende på avdelningarna där de var fysiskt sjuka. De satt ofta för sig själva, de var mer deppiga av allt som drabbat dem, de hade förlorat många förmågor men var inte dementa. Demensavdelningarna var lättare att upprätta kontakter på. Men vi började få igång någonting där, på den somatiska avdelningen. Anna hade långa samtal med speciellt en kvinna.
Vi började också läsa noveller. Man kunde experimentera med läsningar t ex Lars Ahlins, ‘kommer hem och är snäll’. Som berör speciellt en kvinnas monologer.

AB
Ofta tror man det ska vara så gulligt på äldreboende. Man gillar ju säkert samma saker som gjort tidigare i livet. Att höra om döden, att läsa om döden till exempel. Varför ska man inte få göra det bara för att man är gammal?

MA
Det finns alltid rädsla för att stöta då det finns många olika sorters människor. En balansgång,
där det riskerar att bli alltför utslätat.
 
AN
Valde ni ut speciell litteratur?

MA
Det var både och. Det började spontant, att man tog en bok i bokhyllan. En kvinna som inte såg livades upp av de spontana lässtunderna, tidigare i hennes liv läste hon mycket. Av en slump råkade jag läsa en bok, en gruvlig historia, en bok som fanns där. En bok om sex och död. Jag avbröt i läsningen och frågade om de tyckte att det var deppigt eller så där… Men nej det var det ingen som tyckte. Det kom in en anhörig som började tala om litteratur, vad hennes anhörig brukade läsa tidigare i livet, det var roligt när samtal utvecklades till att innefatta även anhöriga.
Det finns läsgrupper sedan ett bra tag tillbaka på Päronskogen, som en personal leder. De annonseras ut med en bestämd tid för det. De är uppskattade men det blir ofta de som är friskast och piggast som kan tänka sig vara med. Skillnaden med vårat läsande var att vi hade möjligheten att göra det spontant. Vi samlade mer ihop dem som inte deltog i det som var arrangerat. Det är svårt att få med alla i en organiserad cirkel. En del svarar spontant nej till det mesta för att de känner sig i för dåligt skick. Men om man sitter där och frågar Vill du att jag läser lite för dig? Jag har en berättelse här. Vill du att jag läser högt för dig en liten stund? Ni kanske också vill höra?. Så uppstår det en liten grupp för en kort stund.

AN
Har ni haft någon kontakt med vårdhögskolan?

MA
Nej det har vi inte. Men vi har haft kontakt med forskare inom arbetslivsforskning. Den kontakten har tagit en hel del tid. Att sitta och rapportera. Digital kontakt kontinuerligt och vid ett intervjutillfälle. Det blir tuffare ju fler som följer arbetet även om det är väldigt bra att få en dokumentation.

AN
Känner ni er som försökskaniner?

MA
Ja lite...

AN
Har ni fått bra betalt?

AB
Ja det var helt ok. 24 000 i motsvarande heltidslön. Vi jobbade halvtid. Att komma tillbaks till hemtjänst var inte så kul.

MA
Det har varit väsentligt med lön. Man jobbar bättre för det blir stabilare när det är ett riktigt lönearbete.

AB
Det ger både en själv och andra respekt för det man gör.

MA
Nu, då lönearbetet är slut sitter nästan alla konstnärerna i projektet och jobbar gratis. En konstnär slutar inte jobba då pengarna tar slut. Någon liknade detta med en rörläggare som inte fortsätter att jobba då pengarna för att köpa in rör tar slut. Men konstnären fortsätter, tar gärna med sig egna rör hemifrån.

AB
Då vi har suttit på de senaste mötena har alla utom konstnärerna haft betalt.Image


 
Get a Free PDF Reader

Get Firefox

Loading