Publikation ( )
 

 
Hem
Publikation(1-90...)
Publikation(pages)
Konstorganisationer
Konst och utrymme
bok x 3
Kontakta oss
 
Nilsmagnus Sköld och Susanne Lindblad

Ladda ned Reflektion om det konstnärliga projektet Läke-Konst. 1,2 Mb

Projektet Läke-Konst startade i oktober 2006 av Nilsmagnus Sköld och initierades kring den egna konstnärliga praktiken. Läke-konst kan ses som en slags fortsättning på OCH – Orkidéprojektet på Satellitskolan på Rosengård i Malmö. I oktober 2006 påbörjades ett närmare samarbete med konstförmedlare Susanne Lindblad, som är projektledare för ett flertal Konst i vården-projekt på Konstfrämjandet Skåne.

Projektet Läke-Konst beskrivs som en slags inventering och förstudium till behov, funktion och betydelse av bildkonst och estetiska processer inom vården. 
 
Fyra olika platser inom sjukvården i Region Skåne deltog i projektet Läke-konst, en medicinsk akutmottagning, en njurmedicinsk enhet, en psykiatrisk klinik och en psykiatrisk mottagning. Personalen introducerades i projektet med en föreläsning 'vad är konst' av Susanne Lindblad. Under sex månader fick de fyra olika platserna förfoga över en konstvideofilm av Nilsmagnus Sköld, en samling av konstböcker och en åsiktskub. 
 
Nilsmagnus Sköld beskriver att de använde sig av en kvalitativ metod, där själva ansatsen i undersökningen var det viktiga. Resultaten är baserade på subjektiva observationer huvudsakligen genom samtal och möten och är inte statistiskt mätbara. Det som skiljer Läke-Konst från många andra undersökningar om konst och vård är att det i Läke-Konst inte finns några intentioner att undersöka hälsoeffekter.

Image
 
Get a Free PDF Reader

Get Firefox

Loading