Publikation ( )
 

 
Hem
Publikation(1-90...)
Publikation(pages)
Konstorganisationer
Konst och utrymme
bok x 3
Kontakta oss
 
Gunilla Falck

Ladda ned Kärnor som pdf 2,5 Mb

I början av tjugohundratalet deltog Gunilla Falck i utbildningen KIIN (Kreativ Idékonsult I Näringslivet). Fyra olika företag var knutna till utbildningen och tanken var att deltagarna skulle arbeta med sin ’kreativa kompetens’ inom ett av företagen. Gunilla Falck arbetade med Weibulls Trädgård tillsammans med en kursdeltagare.

Konst & utrymme ville titta närmre på vad som egentligen hände. Utanför visionerna och projektbeskrivningarna för att skapa kunskap och erfarenhet som konstnärer kan ta med sig vidare i liknande situationer. Tanken var en längre intervju presenterad i text och en publikation som relaterade till deltagandet i KIIN. Tidsspannet mellan KIIN och intervjun gjorde att Gunilla Falck istället valde att skapa en publikation om hennes aktuella arbete som konstnär. Intervjun är här sammanfattad i en kortare text och vi hoppas att vi kan återkomma i ett annat sammanhang omkring detaljer och erfarenheten att arbeta som Kreativ Idékonsult.
 
_____

2001-2002 deltog Gunilla Falck i KIIN (Kreativ Idékonsult I Näringslivet), en utbildning under nio månader.

Utbildningen arrangerades av Folkuniversitetet i Malmö och finansierades av ESF-rådet samt Arbetsförmedlingen Kultur i Malmö. ESF-rådet är förvaltningsmyndighet för Europeiska socialfonden, EU:s viktigaste finansiella redskap för att främja sysselsättning och stimulera tillväxt i medlemsländerna.

Ett åttiotal personer sökte utbildningen och uttagningsprocessen skedde genom intervjuer och via övningar i grupp. Dessa grupper var sammansatta av utbildningsledningen så att sökanden med olika ’kreativa kompetenser’ blandades. Utbildningsledningen bedömde den enskildes förmåga att arbeta i grupp och lösa givna uppgifter i tillsammans med andra. Av de sökande valdes till slut femton personer ut, konstnärer, musiker, skådespelare, produktdesigners, en clown och en inredningsarkitekt.


Gunilla Falck berättar att de under de första månaderna fick en ganska ambitiös utbildning med föreläsningar i projektledning, juridik, marknadsföring, projektteknik, ekonomi och muntligt framförande. Föreläsningarna genomfördes av en mängd gästföreläsare från respektive område.  Utbildningsledningen skapade också ’kreativa processer’ omkring fiktiva uppdrag som gruppen skulle lösa tillsammans. Eftersom gruppen var sammansatt av personer från många olika yrkesområden med skiftande förhållningssätt och retorik blev det ibland svårt att lösa uppgifterna, något som inte utbildningsledningen hade räknat med. .
 
KIIN hade fyra företag knutna till sig redan från början, Tetra Pak, Weibulls Trädgård, Sydsvenska Handelskammaren och reklambyrån Imperiet. Företagsrepresentanter kom till Folkuniversitetet på frukostmöten och presenterade sitt företag och KIIN-deltagarna kunde därefter välja vilket företag de ville jobba med.
 
Gunilla valde att jobba med Weibulls Trädgård, tillsammans med en produktdesigner i gruppen. Deras kontaktperson var företagets VD som informerade om företagets situation, historia, förutsättningar och problem. Gunilla och hennes kurskamrat arbetade fram flera idéer för förändringsarbete inom Weibulls Trädgård vilka mottogs mycket väl av VD:n vid ett slutmöte. VD:n åtog sig att presentera materialet vidare till Weibulls moderbolags ledningsgrupp för eventuell finansiering till de givna idéerna. Gunilla och hennes kurskamrat skulle då kunna bli projektledare. Men ingenting hände. Ett halvår gick med telefon och e-mail kontakter, utan att Weibull kunde ge klartecken. Gunilla berättar: Det kändes som att vi hade ett guldläge med inbördes trovärdighet. Men efterhand rann allt ut i sanden på grund av interna händelser på företaget.

Ett konkret resultat materialiserades dock så småningom. -Då jag gjorde en konstutställning på Skånes Konstförening sponsrade Weibulls mig med flera kubikmeter barkmull och ett tusen snödroppsplantor.

 
Get a Free PDF Reader

Get Firefox

Loading