Publikation ( )
 

 
Hem
Publikation(1-90...)
Publikation(pages)
Konstorganisationer
Konst och utrymme
bok x 3
Kontakta oss
 
Catrin Andersson

JUST SKY (Nr. I - VI) 2004
Bild sviten JUST SKY består av att antal färg fotografier. Uppkomsten av verket har en personlig utgångspunkt. Bilderna bakom fotografierna har ursprungligen en bakomliggande tanke om att förhöja en situation, men genom deras sammanhang och grova presentation blir uppfattningen den motsatta.

Sökord: Himmel, bara himmel, färg fotografi, motsatta, uppkomst, höja, ta bort, kvar, tom, ursprung, grov, klipp, främmande, försvinna, kontrollerat område


Om Catrin Andersson


Ladda hem:
JUST SKY (Nr. I - VI) 2004
Skärmversion 112 Kb
Utskriftsversion 2,9 Mb

Image 
Get a Free PDF Reader

Get Firefox

Loading