Publikation ( )
 

 
Hem
Publikation(1-90...)
Publikation(pages)
Konstorganisationer
Konst och utrymme
bok x 3
Kontakta oss
 
Leicy Olsborn Björby

Reaction Saves

Genom historien  har människan ägnat sig åt idrott huvudsakligen för att umgås, jämföra styrka och färdigheter och för att underhålla. Många sporter och idrottsgrenar uppkom för att förbereda unga män för krig. Många tidiga kulturer hade ofta religiösa och politiska inslag i sportgrenarna. I antikens Grekland gjorde man knappt någon skillnad mellan sport och krig med våld och blodspill ofta som en del av de olympiska spelen.
I dessa bilder har konstnären tagit fasta på likheterna mellan krigsstrategier och i detta fall fotbollstaktik. Citaten är hämtade från diverse handböcker skrivna för fotbollsspelare och tränare.

Sökord: Leicy, Fotboll, Sport, Konst, Grafik, Idrott, OS, olsborn-bjorby


Om Leicy Olsborn Björby


Ladda hem:
Reaction Saves
Skärmversion 300 Kb
Utskriftsversion 800 Kb Image

 
Get a Free PDF Reader

Get Firefox

Loading