Publikation ( )
 

 
Hem
Publikation(1-90...)
Publikation(pages)
Konstorganisationer
Konst och utrymme
bok x 3
Kontakta oss
 
Camilla Carlsson info

Under de senaste åren har jag arbetat med relationen hem - identitet. Projekten har handlat om ’hemma’; någon annans hemma, eller min egen boendesituation. När det gäller ett hem, vare sig ett tillfälligt eller permanent boende, avspeglas ofta tiden i form av något hantverk. Denna aspekt, tillsammans med det vardagliga, gör att hemmet blir som ett porträtt av den som bor där. Jag har intresserat mig för bostäder byggda av så kallade icke-arkitekter. I dessa hus är det vanligt med återanvänt material av olika slag. Några av husen är också flexibla och mobila.
Även i mitt eget konstnärliga arbete använder jag material såsom mina gamla kläder, plastpåsar, kartong etcetera. Jag tycker om att investera lång tid, och mitt arbete inkluderar ofta en hantverksmässig aspekt. Generellt sett arbetar jag rumsligt. Förhoppningsvis går mitt arbete att packa ihop och flytta från en plats till en annan. I slutet av ett projekt presenterar jag vanligtvis en installation, ibland också fotografier.
Jag har relaterat mitt konstnärliga arbete till följande personers hem: svenske konstnären Einar Hylander (projekt kallat ”Ett annat rum än Einars), till finske Elis Sinistö (projekt genomfört tillsammans med John Håkansson kallat ”Sightseeing Elis Sinistö’s Villa Juice”) och till de ”blå människornas Tokyo” (kallat ”Temporary Tokyo”.)

Den här e-postadressen är skyddad från spam bots, du måste ha Javascript aktiverat för att visa det


http://rogermc.blogs.com/tactical
http://home.swipnet.se/~w-30334/sin1.html
www.nifca.org/residencies/gallery/carlsson.html
http://www.konsten.net/ga-och-se/gaochsearkiv_2003.html
http://www.kabusakonsthall.com/utstall.php?utstall=5

Bildtexter:
Bild 1. Somewhere else in Malmö, 2002. (översikt från galleri Mia Sundberg, projektväggen)

Somewhere else in Malmö, är en serie fotografier tagna i Malmö. De 41 fotografierna visar mestadels restauranger vars namn indikerar en internationell koppling trots sin lokala adress.

Bild 2. Somewhere else in Malmö, 2002 (detalj från installation 2003)

Bild 3. Inneboende, 2003 (översikt från galleri Leena Kuumola, Helsingfors, Finland, 2004)

Projektet rör relationen hem - identitet. Verket utgår från bostadssituationen i Stockholm, och svårigheten att hitta ett eget rum eller lägenhet. Efter att ha flyttat runt och bott i andra, tredje hand, kom idén att bygga med kläder. Jag har klippt sönder och omformat kläder, lakan, handdukar, gardiner mm till en arkitektonisk struktur som symboliskt ockuperar en del av utställningsrummet.


Image

Image

Image

 
Get a Free PDF Reader

Get Firefox

Loading