Publikation ( )
 

 
Hem
Publikation(1-90...)
Publikation(pages)
Konstorganisationer
Konst och utrymme
bok x 3
Kontakta oss
 
Zsuzsanna Gilice

Teckningar

Jag avslutade mina studier i Fri konst vid Konsthögskolan Valand i Göteborg 2003. De senaste fem åren har jag huvudsakligen arbetat med blyertsteckningar, som också har innehållit text i form av över tid sammanhängande fragment med dagbokskaraktär och mitt intresse för det svenska språket. Jag brukar teckna motiv med tunn linjeteckning på papperets yta. Sedan tecknar jag och fyller i med blyerts på hela papperet och runt motivetoch texterna. En oändlig gråskala uppstår. Vid första anblicken kan det vara svårt att upptäcka det eventuella motivet i den massiva blyertsytan. Teckningarna är ganska stora och innehåller en avsevärd mängd blyerts, vilket gör att blyertsens gråtoner och streck ombildas under arbetet med att teckna. Jag använder tunna blyertsstift med olika hårdhetsgrad. Jag tycker om att styra över teckningens gråtoner och motiv, liksom jag roas av när teckningen tecknar sig själv, med min hjälp. Om ett avsnitt av den tunna linjeteckningen framträder eller försvinner in i det grå, påverkar det vad motivet representerar. I de senaste teckningarna har jag valt att använda språket/text (talet) i en oläslig form (låtsastext, att teckna en gestalt som till synes läser text) Det beror på att jag vill avlägsna mig från att betraktaren tror sig vara nära mina tankar (då text kan uppfattas som att man har tillgång till förståelse av den).

Sökord: Zsuzsanna, Gilice, grå, blyerts, teckning, blyertsteckning, låtsastext


Ladda hem:
Teckningar av Zsuzsanna Gilice
Skärmversion 816 Kb
Utskriftsversion 2,5 Mb

Sid 1. Text svenska.
Sid 2. Text engelska.

Sid 3: Teckning i blyerts, ca 215 x 148 cm. 2004
Helbild. Verkets arbetstitel "Fals", en fackterm inom bokbinderi. En gestalt kan urskiljas, som sitter och läser i en uppslagen bok. Bokens sidor har låtsastext. Platsen som bildas i en uppslagen bok (fals) tycker jag liknar ett dike. Bokens dike är en plats utan symbolik, men med funktionen att binda ihop dåtid med nutid och med framtiden.

Sid 4: Detaljbild av bild 1.

Sid 5: Teckning i blyerts, ca 280 x 240 cm. 2004
Helbild. En förstoring av uppslaget i boken från bild 1. Jag arbetar ofta i ett stort format med att teckna, för att betraktaren och även jag ska lockas in i glömska av omgivningen och den egna kroppen för en stund. Man ska kroppsligen ställas inför den abstrakta förstorade låtsastexten.

Sid 6: se text om bild.

Sid 7: Detaljbilder av bild 3.
Låtsastexten består av meningar/rader i olika grå nyanser. Jag föreställer mig att betraktaren ska se låtsastexten, men inte lyckas med att uttyda den ord för  ord. De olika grå kapitel som bildas i teckningen utgörs av mörka och ljusa variationer, som när man ser sin egen inre berättelse. Ord har självklart sina linjers betydelser, men de innehåller olika känslolägen och atmosfäriska stämningar och störningar, oavsett vad orden betyder bokstavligt. Kanske söker jag efter språkets rymlighet, med hjälp av grå variationer.

Sid 8: Teckning i blyerts och en detalj med färgpennor, ca 215 x 145 cm. 2004
Helbild. En gestalt läser. Bokens snitt är markerat med färg. Jag har inte använt färg, förutom grått, de senaste åren. Nu tycker jag att det kan vara roligt att använda färg i det grå, som en funktionell detalj. För att lättare hitta olika avsnitt i en bok, brukar man ibland ge ledtrådar med färger på sidsnittet. Snittet i en bok är ett område som finns utan att man reflekterar över det. Men det är det fysiska avhuggna slutet på en boks utbredning. Det är läsningen som fortsätter och vecklar ut sig i läsaren, om läsaren har förmågan. Jag hittade på fenomenet att en gestalt sitter och läser. Läsarens ögon ser genom och skyddas av tårvätskan. Tårvätskan gör att ljuset (tankens, ögonens och ljusets ljus) bryts och ett spektrum uppstår på bokens sidsnitt. Om man läser att nuet är grått, önskar jag att minnet och framtiden ska urskilja det gråas färger.

Sid 9: Detaljbild av bild 6.Image

Image

Image

Image

Image

 
Get a Free PDF Reader

Get Firefox

Loading