Publikation ( )
 

 
Hem
Publikation(1-90...)
Publikation(pages)
Konstorganisationer
Konst och utrymme
bok x 3
Kontakta oss
 
Mio Olsson info

I mitt arbete intresserar jag mig för relationen mellan teckning och skulptur, relationen mellan det verkliga och det möjliga.

Jag intresserar mig för nånting som jag skulle vilja kalla fiktionen i teckningen.
Jag arbetar med teckning som del av eller i anknytning till objekt. Där teckningens fiktion anger eller föreslår en möjlig ingång (läsning) blir den skulpturala delen något som kan underbygga det förslaget, samtidigt som det i sin påtagliga materialitet och enkla konstruktion snarare omintetgör fiktionen eller ställer sig frågande till den.

Jag försöker hitta fram till arbeten som är utrymmen, platser och hyser ett skeende i sig själva.

Bildtexter:
Bild 1. Objekt. Vikt A4 papper med tuschteckning, trä, vinkeljärn, 2004.

Bild 2. Objekt bestående av två teckningar, trä, vinkeljärn, 52 x 21 x 10 cm, 2004.

Bild 3. Detalj av installation, objekt av teckning med foam board, snöre, tejp, 25 x 35 x 35 cm, 2004.

Bild 4. Detalj av installation, teckning 21,5 x 27,9 cm, objekt av trä, skumplast, metalltråd, 10 x 10 x 25 cm,
och objekt av skumplast på trähylla, ca 10 cm hög, 2004. Text på pappersflaggan; senare någon annanstans

Bild 5. Detalj av installation, Objekt av utklippta teckningar, kartong, trä, 10 x 10 x 30 cm, 2004.Image

Image

Image

Image

Image

Image

 
Get a Free PDF Reader

Get Firefox

Loading