Publikation ( )
 

 
Hem
Publikation(1-90...)
Publikation(pages)
Konstorganisationer
Konst och utrymme
bok x 3
Kontakta oss
 
Karin Solberg

Ellen
I Ellen har jeg jobbet med en historie som knytter sammen fortid og nåtid. Tiden forandrer omgivelsene slik at det som har hendt en gang ikke lenger kan verifiseres. Stedene får en annen funksjon; uromantiske ruiner ligger igjen, en fabrikk dukker opp der lekeplassen lå. Tiden soper igjen alle sporene og det er interessant at historien som følge av det får en annen mening og et annet
innehold.
Hva innebærer det at minner om steder og historier endres og forvittrer? Kan vi da påstå at det ikke har hendt? Vårt bilde av verden og hvem vi er forandres og
vi kan aldri forbli den samme. Men fører det til at hendelsene må omtolkes eller går livet bare videre? Vi som har opplevd minnes mens vi som ikke har vært en
del av det egner den knapt en tanke. Fortiden innhylles i glemsel, mystikk og oppleves som upersonlig og fjern. Likevel er historien en del av vår identitet og
styrer valgene vi gjør i livet.

Sökord: karin solberg, fotografi


Om Karin Solberg


Ladda hem:
Ellen
Skärmversion 708 Kb
Utskriftsversion 2,1 Mb 


Image

 
Get a Free PDF Reader

Get Firefox

Loading