Publikation ( )
 

 
Hem
Publikation(1-90...)
Publikation(pages)
Konstorganisationer
Konst och utrymme
bok x 3
Kontakta oss
 
Maria Sundström info

Maria Sundström är född 1961 i Ödeborg, Dalsland. Bor och arbetar i Hörnefors utanför Umeå. Hon är utbildad på Konsthögskolan i Umeå, Umeå universitet, 1989–1994 och på Linköpings Universitet, ”Utställningsgestaltning” 2002–2003.
Sundström arbetar huvudsakligen med video, foto, objekt och ljud i form av installationer.

Utställningar i urval
Konst i Fyrstad, Vänersborg 1998; Statens konstråds galleri, Stockholm 1999; [UME.SE.2000], Umeå 2000; State Gallery Kaliningrad 2002, Ryssland; Frauen Museum Wiesbaden, Tyskland, 2004 och Karlskrona konsthall 2004.

Stipendier i urval
Helge Ax:son Johnson, 1992,1994 och 2003; Längmanska kulturfonden, 1994: SLEIPNIR resestipendium, Nordiska Rådet, 1994; Konstnärsnämnden, arbetsstipendium 1995 och 1997; BUF, Bildkonstnärernas Upphovsrättsfond, 2002 ; Konstakademiens ateljéstipendium Cité Internationale des Arts i Paris, 2003

Representerad
Dalslands museum, Norrtälje kommun, Umeå kommun, Västerbottens läns landsting, Konstmuseet Listasavn i Torshavn, Färöarna, State Gallery Kaliningrad, Ryssland och Frauen Museum Wiesbaden, Tyskland.

Sundström är engagerad i konstnärsfackligt arbete bland annat i Konstnärsnämnden sedan 2001 och har varit KRO:s förbundsordförande åren 1999–2001; vice president i IAA Europe West 2001–2002, samt expert i SOU 2003:21 Konstnärerna och trygghetssystemen 2002–2003.

Initiativtagare och projektledare för ESPLANAD 97, ett konstprojekt längs Rådhusesplanaden i Umeå i juli 1997 tillsammans med bildkonstnären Gerd Aurell.

Bildtexter:
Endast svenskar
Sundström har lyckats så väl med sitt tilltal att dialoger och irritation uppstått. En form av bekräftelse ligger i att marodörer varit framme och med visst yrkesmässigt handlag censurerat texten ”Endast svenskar” på samtliga åtta bänkar. Därmed har texten lyfts fram ännu mer. Styrkan i det konstverket det vill säga i sitt ursprungliga skick, har femfaldigats. Kanske blir tankarna under den numera ofrånkomliga stunden på någon av Sundströms bänkar till nästa inlägg i diskussionen om främlingsansvar och gästfrihet.

Barmhärtige samariten
Barmhärtige samariten rör sig kring temat godhet, ondska och global solidaritet. I Sundströms installation varvas symboler för idealism i montrarna med insamlade kläder, sorterade och exponerade i harmoniska färgskalor.


Image

Image

 
Get a Free PDF Reader

Get Firefox

Loading