Publikation ( )
 

 
Hem
Publikation(1-90...)
Publikation(pages)
Konstorganisationer
Konst och utrymme
bok x 3
Kontakta oss
 
Maria Sundström

Hennes arbete, att fullt förstå vad som hände på trettio och fyrtiotalet i Nazityskland, är kanske omöjligt. Men tillsammans med Elisabet Blomberg har Sundström föresatt sig att med konstnärlig och journalistisk metod söka både kunskap och känslan för det oerhörda. Åter detta med perspektivet, minnena och hur det privata görs till något allmängiltigt. Verken, Jag och Hitler, Oma und Enkel, Vom Himmel och Steckelsdorf, ingår i Wiedergutmachung och är en del av ett pågående projekt mellan Elisabet Blomberg och Maria Sundström. Wiedergutmachung påbörjades 1998, det handlar om att söka sina rötter.

Sökord: Wiedergutmachung, Färgfotografi, Video


Om Maria Sundström


Ladda hem:
Jag och Hitler, Oma und Enkel, Vom Himmel, Steckelsdorf
Skärmversion 488 Kb
Utskriftsversion 1,8 Mb

Sid 1. Omslag.

Sid 2. Jag och Hitler.
I Jag och Hitler står hon själv i fokus. Iklädd en röd tröja viftar hon upprört mot betraktaren. Blicken är mycket aggressiv. Man får känslan att i mötet med Hitler, ställer hon honom mot väggen. Samtidigt som hon ger utlopp för inte bara sin egen utan även den allmänmänskliga frustrationen och sorgen.

Sid 3. Oma und Enkel.
1936 fyllde Christel Forck tjugo år. Hon var bosatt i Berlin och gick på seminariet för att utbilda sig till förskolelärarinna. Hon hade precis avslutat praktiken på en särskola, då hon träffade sin blivande man, det var min morfar. Han var nazist. Fyrtiofem år senare fyllde jag tjugo...

Sid 4. Vom Himmel.
På en av väggarna andas himlen blå och vit, tygstycken svävar som vilsna fåglar, men då och då skjuter rök upp i bilden. Och tygerna tar så småningom en mörk och hotfull gestalt. När vi vet vad denna himmel tänks sväva över, förvandlas innebörden också i denna bild.

Sid 5 Steckelsdorf.
25 augusti 1998. Någon har reflekterat och lämnat ett tecken, i denna lilla stad utanför Berlin.

Sid 6. Text.

Image

 
Get a Free PDF Reader

Get Firefox

Loading