Publikation ( )
 

 
Hem
Publikation(1-90...)
Publikation(pages)
Konstorganisationer
Konst och utrymme
bok x 3
Kontakta oss
 
Fredrik Strid info

Jag arbetar med historiebeskrivning och undersöker olika förutsättningar för tidsrepresentation. Genom abstraktion, repetition, upplösning av objektet blottlägger jag underliggande meningar; nya berättelser träder fram och erfarenheter erhålles. Teckning, fotografi och skulptur är de tekniker jag använder.
 
Get a Free PDF Reader

Get Firefox

Loading