Publikation ( )
 

 
Hem
Publikation(1-90...)
Publikation(pages)
Konstorganisationer
Konst och utrymme
bok x 3
Kontakta oss
 
Maria G Svensson

Bilderna i projektet är fristående bearbetningar av målningar i glas och akryl.

Jag har valt några ”plana skulpturer” för detta projekt och har fotograferat arbeten jag annars presenterar i form av installationer. Här vill jag visa bilder gjorda speciellt för detta media och låta dem återskapas i ny tappning. I mitt arbete utnyttjar jag slumpens effekter som en metod.

Sökord: glas, akryl, Konsthögskolan, Stockholm, skulpturer, installationer, ockuperade, ljus , ljud, biograf


Om Maria G Svensson


Ladda hem:
Maria G Svenssons pages
Skärmversion 856 Kb
Utskriftsversion 2,1 Mb

Sid 1. Badförbud.
Sid 2. Fenix.
Sid 3. Vindägg.
Sid 4. Mittiprick.
Sid 5. Blodsocker.
Sid 6. Kluven.
Sid 7. Bakom ljuset.
Sid 8. Uppstod.
Sid 9. Kvarstod.  


Image
 
Get a Free PDF Reader

Get Firefox

Loading