Publikation ( )
 

 
Hem
Publikation(1-90...)
Publikation(pages)
Konstorganisationer
Konst och utrymme
bok x 3
Kontakta oss
 
Margareta Svensson

Butiker i Amsterdam
Detta är ett urval ur en serie bilder som handlar om affärer och deras innehavare. Projektet omfattar femtio butiker, de ligger i en stadsdel i Amsterdam som successivt förändras från arbetarstadsdel till en stadsdel för höginkomsttagare. Utvecklingen har redan lett till att flera av dessa butiker har slagit igen.

Det som intresserar mig med affärsinnehavare är att de valt att leva sina liv offentligt. De sitter där i sin lilla nisch i verkligheten och väntar på att någon skall komma och handla. Vem som helst kan gå rakt in i deras vardagssituation.
Deras vardag förefaller opåverkad av tidens gång.
Men på bara några år förändras gatubilden, allt fler små egenföretagare tvingas inse att de inte kan konkurrera med stora varuhus och affärskedjor.

På sätt och vis kan man säga att människor lever i två tider, den tid då de fattade sina livsavgörande beslut och nutiden. Affärsutbudet återspeglar tidsandan.
Det vore fåfängt att försöka hålla kvar det förflutna, men jag såg som min uppgift i detta projekt att dokumentera företeelser i vardagen som verkar så självklara att man inte ens märker när de försvinner. Småbutiker symboliserar valmöjligheter, de är en yttring för individens spelrum, ett spelrum som man inte behöver utnyttja men som måste finnas.

Hos många butiksinnehavare har jag mött motivation och stolthet. De är ofta glada att få uppmärksamhet, att någon ser hur speciell deras lilla affär var.

Sökord: Affärer, Amsterdam, Butiker, Fotografi, Fotohögskolan, Företagare, Interiörer, Människor, Offentlighet, Tidsdokument, Tidsanda, Småföretagare


Om Margareta SvenssonLadda hem:
Butiker i Amsterdam
Skärmversion 816 Kb
Utskriftsversion 1,7 Mb 


Image

 
Get a Free PDF Reader

Get Firefox

Loading