Publikation ( )
 

 
Hem
Publikation(1-90...)
Publikation(pages)
Konstorganisationer
Konst och utrymme
bok x 3
Kontakta oss
 
Joanna Thede

v. 21+0 - 25+3
Plötsligt landar allt teoretiserande och alla försök till analys i knäet på mig, eller snarare i skötet, och ger upphov till en påtaglig fysisk förvandling och ett förändrat sinnestillstånd. Nya rumsligheter omformas av de gamla välkända och jag följer med fascination och viss oro detta nya blivande, denna sammansmältning av två enheter som nu också har blivit till en tredje.

Djupt inuti mig händer allt detta som jag tidigare bara spekulerat om som ett slags rumsliga dubbelexponeringar: detta utrymme som bildas mellan två världar, från det vi uppfattar som ingenting, det osynliga och ohörbara, till ett parallellt rum, ett mellanrum som plötsligt blivit ett kärl för skapande av något eller - som i detta fall - någon.

Sökord: teckning, tillstånd, synvinkel, kroppslig , förändring, förvandling, vänta


Om Joanna Thede


Ladda hem:
v. 21+0 - 25+3
Skärmversion 220 Kb
Utskriftsversion 500 Kb 


Image

 
Get a Free PDF Reader

Get Firefox

Loading