Publikation ( )
 

 
Hem
Publikation(1-90...)
Publikation(pages)
Konstorganisationer
Konst och utrymme
bok x 3
Kontakta oss
 
Charlotte Walentin info

Jag arbetar i huvudsak med teckning, även om det ibland rör sig om ”byggda” teckningar ute i rummet. Funderar över begrepp som sammanfogningar,tidsuppfattning, mönster, upprepningar och Träskmonster.

Charlotte Walentins hemsida


Image

Image

Image

Image

Image
 
Get a Free PDF Reader

Get Firefox

Loading